Opowieść dla poszukiwaczy prawdy


"Catharsis piątej komory serca - Sprawa Polska w listach do mojego Ojca" to oryginalne połączenie biografii, reportażu i pamiętnika - ujęte w formie listów napisanych przez kochającą Córkę do zmarłego Ojca w pół wieku po jego odejściu. To jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa opowieść o bliskiej każdemu z nas Miłości - łączącej zapomnianego Bohatera Narodu Polskiego i ostatnią żyjącą spadkobierczynię jego czułego i szlachetnego Serca.

Płk W.P. Dr Kamil Jan Bogacki - wybitny lekarz, badacz, dyplomata i wojskowy - obywatel dwojga narodów - jeden z zapomnianych ojców sukcesu polskiej misji dyplomatycznej w USA, która u początku burzliwego XX wieku zapewniła trwanie Legionom Polskim marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przyniosła Polsce odzyskanie wyczekiwanej latami i okupionej poświęceniem wielu pokoleń niepodległości.

W swoich listach Kamila Bogacka prezentuje nam jednak inne, ważniejsze bo bliższe każdemu z nas oblicze tej wybitnej postaci - doktor Bogacki zapisał się bowiem we wspomnieniach napotkanych na swej drodze ludzi przede wszystkim jako zwyczajny bliski Człowiek, troskliwy i uważny Lekarz, mądry i rozważny Społecznik, wreszcie - kochający i czuły Mąż i Ojciec.

Największą wartość tej wyjątkowej historii stanowią właśnie proste, zwykłe, obecne w życiu każdego z nas emocje - miłość, odwaga, szacunek i szlachetność - dyktowane przez serce i zapisane złotymi zgłoskami w każdej linijce - na każdej stronie książki.

"Catharsis piątej komory serca" to lektura prawdziwie ożywiająca pamięć - nie tylko o odległych wielkich bohaterach całego narodu - a przede wszystkim o najważniejszych, najprostszych wartościach, najbliższych sercu każdego z nas - ponad wszelkimi podziałami, niezależnie od statusu społecznego, wyznania, przekonań i poglądów politycznych.

To opowieść, która ukazując Bohatera z najbardziej ludzkiej strony, ukazuje jak każdy zwykły Człowiek może odkryć bohatera w sobie - mówi w piękny sposób o tym, jak pielęgnując Pamięć o najwyższych ludzkich wartościach zamienić je w Prawdę wskazującą naszą własną drogę w życiu.

Odkryj teraz zapomniane karty historii„Catharsis Piątej Komory Serca – Sprawa Polska w listach do mojego Ojca”


Przybliża zagubioną w historii Polski postać dr. płk. W.P. Kamila Jana Bogackiego, wybitnego męża stanu, dyplomaty, oficera i badacza, a przede wszystkim lekarza, całym swym życiem realizującego powołanie niesienia wszystkim bliźnim potrzebnej pomocy i odbudowy szanującego ludzką godność domu w niepodległym, odrodzonym kraju.

Książka, którą trzymasz w dłoni, nie jest jednak biografią, reportażem, czy innym rodzajem dokumentu historycznego, do jakiego przywykliśmy. To wzruszający, osobisty zapis wspomnień Córki bohatera, ujęty w formie listów do zmarłego Ojca. Pomiędzy galerią fotografii z rodowych albumów oraz nigdy dotąd nie publikowanymi kopiami bezcennych historycznych dokumentów, Kamila Bogacka przedstawia nam ukochanego Ojca wśród barwnych poetyckich obrazów wypełnionego miłością domu.

Wspomina codzienne emocje, widoki i zapachy, atmosferę rodzinnych spotkań, oraz ludzi z otoczenia Ojca, wśród których znajdziemy zarówno otoczonych szczerą troską pacjentów, szanowanych mieszkańców polskiego Krosna i amerykańskiego Cleveland, jak i prominentne figury ze świata wielkiej polityki początku XX wieku. Całość łączy historia dziecięcego marzenia o budowie dla Ojca szpitala, w którym opiekę znalazłyby
najbardziej potrzebujące pomocy dzieci – marzenia, które autorka już jako dorosła liderka fundacji charytatywnej całym sercem spełnia, kontynuując misję Taty.

Zapis wspomnień dziewczynki uzupełniają jak najbardziej dojrzałe reportaże i wyniki badań historycznych Kamili Bogackiej z czasów nowożytnych, obejmujące m. in. obszerną genealogię rodziny Bogackich, kartotekę listów pacjentów dr. Bogackiego oraz materiały prasowe ukazujące historię międzywojennego Krosna. Ich bogaty zbiór rzuca nowe światło na takie, wydawać by się mogło, znane historyczne postacie, jak J. Piłsudski i E. Rydz-Śmigły, profesorowie L. Kulczycki i E. G. Conklin, W. Sikorski, F. Młynarski, prezydenci T. W. Wilson i I. Mościcki, czy wreszcie I. J. Paderewski.

Rzetelnie udokumentowana prawda historyczna pozwoli Czytelnikowi spojrzeć na ich sylwetki z zupełnie innej strony i poprzez to wyjątkowe, obszerne, osobiste oraz obiektywne przypomnienie postaci dr. płk. W.P. Kamila Jana Bogackiego ukształtować nową perspektywę na obraz wolnej i niepodległej Polski, jaką znamy dzisiaj.

Zdięcie Dr Bogackiego w Mundurze Legionów Wojska Polskiego

dr Kamil Jan Bogacki,

(fotografia ze zbiorów potomków

Bronisława Szwarce

Państwa Skorupskich)

Marszałek Józef Piłsudski,

Thomas Woodrow Wilson,

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki

Uzdrowienie poprzez Pamięć sprawia, że Historia

zostaje spisana na nowo

– z każdym odrodzeniem
Słowo wyraża głębokie wewnętrzne Odkrycie – zbliża Nas do Prawdy – zanim trafi na karty Kronik –
przyobleka się w odświętną szatę Miłości. To Miłość przynosi plon – prowadzi Pamięć ku zasiewaniu
Wspomnień w żyznej ziemi Naszej wspólnej Świadomości – Miłość Córek do Ojców oraz Synów do
Matek zaszczepia Miłość do Rodziny – ta okrasza kwieciem Miłość do Narodu – wzrastający
Patriotyzm owocuje Pokojem – Pokój niesie Wolność – Wolność wreszcie obdziela słodką wonią
Niepodległość – ta wreszcie ukorzenia w Sercach Poszukujących żywy krzew Prawdy – Historię, którą
można poczuć i odpocząć w jej ożywczym cieniu.

Zdięcie Kamili Bogackiej

Nazywam się

Kamila Beata Bogacka

(.....)

Padałam boleśnie, przegrywałam.
Brakowało ramienia, na którym mogłabym oprzeć się bezpiecznie - rzetelnie.
Judaszów pocałunki ścierałam z policzka.
Bezdrożami - przemierzałam swoje życie.
Doświadczałam.
Na półkach błękitnego Nieba składałam obolałe bezsilności.
Na półkach błękitnego Nieba składałam marzenia.
Płatkami grudniowego śniegu -
- rozpoznałam najcenniejsze - najpiękniejsze -
- MIŁOŚĆ - świat wzruszeń - poczucie bliskości - CZUŁOŚĆ -

(.....)

Do pięknego, czerwonego - Notesu - "Kreatywny" -
wpisuję swoje pragnienia, swoje plany, swoje postanowienia.
Piszę piórem i zielonym atramentem - że wiele też dobrego doświadczałam.
Z wdzięcznością - myślami - niewidzialnego dotykam.
Wierzę w prawdziwość pióra, notesu i zielonego atramentu.
Wierzę w Miłość.

Patronaty Honorowe

Patronaty Medialne

Odkryj teraz zapomniane karty historii

© Raw Retreats Polska 2021 . All rights Reserved

© Kamila Bogacka 2021 . All rights Reserved